RBD-393 Địt nữ bác sĩ vú to sau giờ làm


Bác sĩ nhãn khoa Kanako Hayashida. Tay nghề nổi tiếng đến nỗi bệnh nhân từ xa đến. Về đời tư, anh ấy sống với Shinji, người làm việc cùng bệnh viện, và có một cuộc sống suôn sẻ cả về nghề nghiệp lẫn đời tư. Tuy nhiên, sau khi được giới thiệu với anh họ của Shinji, Ken...

RBD-393 Địt nữ bác sĩ vú to sau giờ làm

RBD-393 Địt nữ bác sĩ vú to sau giờ làm